Tagi

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml - oferty i gazetki promocyjne

Dodaj frazę "Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml" do ulubionych, a otrzymasz powiadomienia o nowych ofertach
Ginkgo bilobae folii tinctura 4,525 g/5 ml Wskazania Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest wskazany do stosowania u dorosłych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Obecnie nie posiadamy produktów i gazetek z tagiem "Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml". Sprawdź podobne oferty:

Reklama

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml - gazetki promocyjne

Brak wyników

Informacje o produkcie

 1. Składniki

  • Zawartość etanolu w produkcie leczniczym 60-70 % V/V
  • Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V
  • W 100 ml płynu znajduje się 100 ml Ginkgo Bilobae folii tinctura (1:5) - nalewka z liści miłorzębu japońskiego
 2. Warunki przechowywania

  • Maks. temp. °C - 25

  Przechowywanie

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Przygotowanie i stosowanie

  Sposób i droga podania Podanie doustne. Dorośli: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek doustnie 3 razy dziennie po 5-10 ml rozcieńczony wodą. Zalecany czas kuracji 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Jeżeli w czasie stosowania leku objawy nie ustępują lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

  Rodzaj przechowywania

  • Typ - Przechowywać w temperaturze otoczenia
 3. Dodatkowe informacje

  PhytoPharm Leki roślinne

  Opis produktu

  Ginkgo bilobae folii tinctura 4,525 g/5 ml Wskazania Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest wskazany do stosowania u dorosłych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

  Kontakt

  Phytopharm Klęka S.A.

 4. Marka standaryzowana

  • Marka - Unbranded

  Cechy

  • w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi
  • nalewka z liści miłorzębu japońskiego

  Marka

  Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

  Opis alternatywny

  • Optimised Product Description - Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml
  • Supplier Preferred Product Name - Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml, płyn doustny
 5. MED Zawartosc opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm - Substancją czynną leku jest nalewka z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V. Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % V/V. Jak wygląda lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i co zawiera opakowanie Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego stanowi butelka ze szkła barwnego o pojemności 100 ml z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu umieszczona jest w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska Tel.: + 48 61 28 68 000 Faks: + 48 61 28 68 529 info@europlant-group.pl

  MED Jak przechowywac lek

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  MED Mozliwe dzialanie niepozadane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypki, świąd). Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  MED Jak stosowac lek

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek 3 razy dziennie po 5 - 10 ml rozcieńczony wodą. Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki. Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat: Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową. Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  MED Wazne przed zastosowaniem

  Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm - jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb japoński. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Zaleca się przerwać stosowanie produktu 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba). Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i 69 ml piwa. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby. Dzieci i młodzież Ze względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę. W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm. Stosowanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem Pożywienie nie wpływa na działanie leku. Nie zaleca się stosowania leku wraz z alkoholem. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

  MED Opis i stosowanie

  1. Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje W skład leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm wchodzi nalewka z liści miłorzębu japońskiego. Wskazania do stosowania Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku. 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm - jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb japoński. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Zaleca się przerwać stosowanie produktu 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba). Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i 69 ml piwa. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby. Dzieci i młodzież Ze względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę. W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm. Stosowanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem Pożywienie nie wpływa na działanie leku. Nie zaleca się stosowania leku wraz z alkoholem. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę. 3. Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek 3 razy dziennie po 5 - 10 ml rozcieńczony wodą. Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki. Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat: Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową. Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypki, świąd). Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 5. Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm - Substancją czynną leku jest nalewka z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V. Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % V/V. Jak wygląda lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i co zawiera opakowanie Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego stanowi butelka ze szkła barwnego o pojemności 100 ml z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu umieszczona jest w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska Tel.: + 48 61 28 68 000 Faks: + 48 61 28 68 529 info@europlant-group.pl

  MED Spis tresci ulotki

  1. Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm 3. Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm 6. Zawartość opakowania i inne informacje

  MED Informacje ogólne

  Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4. - Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Informacje farmaceutyczne

  • Lek na receptę - Nie
  • Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/0876

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Produkt leczniczy płyn doustny 100 ml - artykuły

Brak wyników
Reklama